Velkommen til FamilieStrategi.dk

Familien er det enkelte menneskes primære fællesskab, arbejdspladsernes oversete medspiller og samfundets fundament.

Derfor har vi alle gavn af at frigøre familiens potentiale.

Formålet med FamilieStrategi.dk er

1) at inspirere familier til at skabe en velfungerende hverdag med overskud til familie og arbejde,

2) at få arbejdspladser til at se familien som en værdiskabende medspiller, og

3) at synliggøre for os alle, at familien er fundamentet, som samfundet hviler og bygger på.

Udgangspunktet er, at vi i Danmark har nogle fantastiske rammevilkår, som både familier og virksomheder kan få stor værdi af – hvis vi forstår at udnytte rammerne konstruktivt.

Målgrupper

Familier

FamilieStrategi.dk henvender sig til familier, der ønsker at gøre det gode familieliv til et fælles projekt – for mor og far samt voksne og børn.

Arbejdspladser

FamilieStategi.dk henvender sig til offentlige og private arbejdspladser, der ønsker at gøre familien til en værdiskabende medspiller med respekt for, at medarbejderne er deres vigtigste ressource.

Overskud i hverdagen med plads til familie og arbejde

De fleste danskere – lige godt 95% – mener, at familien er det vigtigste i livet. Og derfor er der rigtig mange, der sukker efter en hverdag med plads til familie og arbejde. Desværre er det kun de færreste, der lykkes med den dobbelte ambition.

En væsentlig årsag er det, jeg kalder Storm P-syndromet: at vi leder efter løsningerne et andet sted end dér, hvor problemet er. Vi har vænnet os til at kigge udad, når vi skal finde løsninger, der giver os overskud i hverdagen. Vi forventer, at arbejdspladsen er familievenlig, at skolen opdrager vores børn, og at samfundet giver os gode rammevilkår. Faktum er, at det gør de allerede – endda i udstrakt grad. Og lige meget hjælper det.

Årsagen er, at problemet ligger et andet sted. Vi bliver nødt til at kigge indad, for det er mellem ørerne, at slaget skal slås. Vi har programmeret et verdensbillede, der er kendetegnet ved to ting: 1) Det blokerer for den dobbelte ambition, og 2) det er hamrende forkert. Vi har bekræftet os selv og hinanden så mange gange i dette verdensbillede, at vi tror, at det er rigtigt – og det lader vi os styre af. For at justere dette verdensbillede, så det stemmer overens med virkeligheden, er der en række kollektive “sandheder”, vi skal have gjort op med. Det gør jeg både i min bog og i mine foredrag.

Når I har fundet opskriften på overskud i hverdagen, vil I uden tvivl opdage, hvor stor en forskel det gør i jeres tilværelse. Når man befinder sig i et hamsterhjul, hvor det går ud på at overleve, er man ikke ret meget værd for sig selv eller sin familie – og faktisk heller ikke for sin arbejdsplads. Når man har fundet balancen, vil man opleve en dyb tilfredshed, som giver bedre livskvalitet – og tilmed gør, at man bliver bedre på jobbet.

LifeBalance (WorkLife Balance) på den intelligente måde

“Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource,” siger mange virksomheder. Men alligevel betragter de i høj grad den familie, der står bag medarbejderen, som en konkurrent, der begrænser virksomhedens værdi af medarbejderen.

Intet kunne være mere forkert. Medarbejdere, der har balance mellem familie- og arbejdsliv, er mere produktive, mindre syge og mindre tilbøjelige til at blive ramt af stress. Og de er dygtigere, fordi et godt familieliv træner nogle af de væsentligste personlige kompetencer, som virksomhederne tørster efter i disse år: empati/EQ, teamwork, problemløsning og konflikthåndtering – og for ledere værdibaseret ledelse og delegering. Familien er uden tvivl den skarpeste udbyder af træning i netop disse kompetencer.

Derfor står enhver virksomhed sig bedst ved at etablere et ligeværdigt forhold mellem familie og arbejdsplads, der bygger på gensidighed: Begge parter byder ind, og begge parter nyder godt af indsatsen.

Mit forslag er, at jeres virksomhed træner medarbejderne i LifeBalance på den intelligente måde, hvor de skruer op for familien fremfor at skrue ned for arbejdet.

NB: Jeg foretrækker begrebet LifeBalance frem for WorkLife Balance, da sidstnævnte indikerer, at arbejdet og livet er to adskilte ting, mens LifeBalance inkluderer arbejdet som en naturlig del af livet. Det er det hele liv, der fortjener at være i balance.

Mission

Løsningen er en FamilieStrategi. Og lad det være sagt med det samme: jeg er ikke ude på at proppe en bestemt måde at leve jeres liv eller indrette jeres arbejdsplads på ned i halsen på jer. Mit mål er alene at inspirere jer til at finde frem til og skabe netop det familieliv, I drømmer om, og til at gøre op med idéen om familie og arbejde som konkurrerende delliv.

Da min familie og jeg i 1998 introducerede begrebet FamilieStrategi®, skabte det stor opmærksomhed – på den fede og den ufede måde: det både inspirerede og provokerede. I dag kan jeg med glæde – og et glimt i øjet – konstatere, at mange har taget vores idéer og principper til sig; selv dem, der oprindeligt var arge modstandere. Muligvis fordi de – ligesom os – har gjort sig den erfaring, at det gode familieliv og livsbalance er noget, man skaber.

Velkommen til FamilieStrategi.dk!

"Det kan være svært at finde opskriften på den gode hverdag, men det er umagen værd – og FamilieStrategi.dk gør det nemmere for jer!"

Familiestrategi #3: Ambition, mål, ønsker og KPI’er

Familiestrategi #3: Ambition, mål, ønsker og KPI’er

At sætte en retning kan være motiverende og sikre, at I bruger jeres ressourcer – tid, penge mm. rigtigt.

Læs mere her
Familiestrategi #2: Værdier

Familiestrategi #2: Værdier

Når vi reagerer per automatik, sker det med afsæt i vores værdier. De værdier, vi har, er formet af det liv, vi har levet indtil videre. Særligt effektiv er den programmering, vi blev udsat for som børn, og derfor er den opdragelse, vi har fået, meget afgørende for, hvilke værdier vi har..

Læs mere her
Måske skulle vi få indført de kvoter?

Måske skulle vi få indført de kvoter?

Danmark er et u-land, hvad ligestilling angår: I “The Global Gender Gap Report”, som World Economic Forum udgiver, er vi nr. 80 ud af 144 lande målt på antal kvindelige ledere. Og det går ikke engang den rigtige vej. Måske kvoter er en del af løsningen?

Læs mere her

Få et gratis 50-siders uddrag af Bos nye bog!

Skriv dig op til nyhedsmailen og få uddraget med det samme.