Familiestrategi #1: Mission

Familiestrategi #1: Mission

Jeres mission er svaret på spørgsmålet »Hvorfor har vi en familie?« Det er familiens eksistensgrundlag, raison d’être, formål, formålsparagraf, eller hvad I nu foretrækker at kalde det.

Definition

»Hvorfor har vi en familie?« er et vanvittigt godt spørgsmål!

Det er vigtigt, at missionen er meningsfuld, kort og præcis. Meningsfuld, så den rent faktisk motiverer jer til at bruge tid på og engagere jer i familien. Kort nok til, at den kan bestå det, jeg kalder Klokken 3 om natten-testen: Jeg ringer til en af jer klokken 3 en tilfældig nat og spørger »Hvad er jeres mission?« – og så skal I kunne svare straks. Og præcis nok til, at I kan navigere efter den.

Jeg vil gerne give nogle eksempler. Jeg skriver med vilje ikke »gode eksempler«, for en mission er kun god, hvis den er rigtig for den virksomhed, den familie eller det menneske, der har den. Eksemplerne er alene valgt, fordi de lever op til kriterierne for en mission:

  • Familien giver os sjælero og styrke til at være os selv.
  • Vores familie er et trygt, positivt og vitalt fællesskab.
  • Vores hjem er en tryg, velorganiseret og gæstfri base.
  • Vi har det sjovt.
  • Familien er vores åndehul, hvor vi er fri for stress og jag.
  • Her er der plads og rum til, at vi kan være os selv.
  • Familien understøtter og fremmer børnenes akademiske læring.
  • Vi giver hinanden styrke til at klare os udenfor hjemmet.
  • Familien er grundlaget for og rammen om vores datters elitesport.
  • Vi har overskud til hinanden på både de gode og de dårlige dage.
  • Vi støtter hinanden i vores individuelle ambitioner.

I kan fint lade jer inspirere af eksemplerne, men lad være med at copy-paste. Det, at en mission umiddelbart lyder »lækker«, er ikke det samme som, at den er rigtig for jer.

Proces

Da vi havde besluttet os for at involvere børnene i formuleringen af vores mission, spurgte jeg en aften under aftensmåltidet: »Hvad synes I, at vores mission skal være?« Først blev der meget stille ved bordet, men så brød Bastian, der dengang var fire år, tavsheden: »Ræk mig lige kartoflerne, Far.« Det var jo ikke svar på mit spørgsmål, men jeg sundede mig hurtigt og erkendte, at det var måden, spørgsmålet blev stillet på, der var noget galt med. En søndag formiddag, hvor vi sad og nørklede ved langbordet i køkken-alrummet, spurgte vi børnene, om de havde lyst til at lave en tegning af det gode familieliv. Det fangede deres opmærksomhed, og der blev arbejdet koncentreret med opgaven. Bagefter fik vi en god snak om de enkelte tegninger, og på den baggrund var vi i stand til at revidere vores mission. I takt med at børnene blev ældre, deltog de mere naturligt i snakken om vores mission.

Et godt udgangspunkt for snakken om jeres mission er en snak om, hvilket eller hvilke grundlæggende behov, familien skal dække. Det kan være behov for tryghed, for at gøre en forskel, for anerkendelse, for udvikling, for kærlighed, for samhørighed og for ro i sjælen. Her er I helt inde i kernen af det at være menneske og familie, så det er vigtigt, at I giver jer tid – sammen og hver især – og er åbne og imødekommende overfor hinanden.

Når I er skarpe på de grundlæggende behov, kan I gå i gang med at arbejde med den mission, der gør, at I vil få disse behov opfyldt. Spørgsmålet »Hvad er det gode familieliv for os?«, en brainstorming med stikord, individuel refleksion, tegninger, LEGO-modeller og flere samtalerunder i familien er erfaringsmæssigt gavnlige metoder i denne proces. Tålmodighed er nødvendigt, for en god mission tager den tid, som en god mission skal tage (inspireret af en gammel ostereklame).

Case 1

I familien Bach Jensen byggede forældrene Line og Frederik sammen med deres sammenbragte børn Mikkel, Magnus, Julie og Oliver deres familiemission (»Det gode Bach Jensen-familieliv«) i LEGO-klodser over en periode på et par måneder. De byggede på modellen sammen på fastlagte tidspunkter (typisk en times tid) og hver især, når motivationen var der. De nedskrev de kommentarer og stikord, der kom i processen og til sidst, hvor de sammen gennemgik det færdige resultat: »Samarbejde«, »En for alle og alle for en«, »Vi er aktivt sammen«, »Forståelse«, »Støtte til at følge sine drømme«, »Plads til fejl og dårlige dage«, »Være sig selv«, »Man bestemmer sin egen tid«, »Frihed og ansvar« mm. Med udgangspunkt heri lavede de en række forslag til formuleringer. Nogle af dem kunne straks kasseres, fordi de ikke gav mening, var for lange eller ikke var præcise nok. Nogle af dem indeholdt egnede dele, som kunne sættes samme til nye forslag. Over et par uger fik de arbejdet sig frem til »Vi spiller hinanden gode som team og som individualister«, som nu er deres mission.

En effektiv – men erfaringsmæssigt også hård – metode er at formulere den mission, som I rent faktisk – måske ubevidst – lever efter i dag. Selvom eksempelvis »Familien er det, der giver os dårlig samvittighed« og »Familien er det sted, hvor vi får afløb for de aggressioner, vi ikke har mod til at få afløb for på arbejdet og i skolen« kan være en barsk erkendelse at komme til, så sætter det os dog i stand til at forholde os til, hvordan vores familieliv er, og om det er sådan, vi ønsker, at det skal fortsætte med at være. Det kan også være, at I finder ud af, at jeres aktuelle de facto mission rent faktisk er, som den skal være, og så er det jo fint at få den skrevet ned, så I er bevidste om, hvad det er, I ønsker at holde fast i.

Case 2

Line og Jonas, der efter deres andet barn måtte erkende, at deres familieliv var blevet noget helt andet end det, de drømte om – uden at de dog kunne sætte ord på det – udarbejdede en liste over familiens aktiviteter. Hver aften, inden de gik i seng, brugte de fem-ti minutter sammen på at skrive ned, hvad de havde lavet i familien den dag. Efter 14 dage kunne de konstatere, at deres dage stort set lignede hinanden og kun bestod af aktiviteter som »Lave mad og spise«, »Give tøj på«, »Smøre madpakker«, »Skifte ble«, »Gå i bad og på toilet«, »Børste tænder og putte«, »Vaske tøj«, »Købe ind«, »Sove« og »Gøre rent« samt lejlighedsvis »Dyrke hurtig sex«. Det gav dem en erkendelse af, at deres reelle mission var »Vi får dækket vores basale behov«. Selvom det var trist at konstatere, hjalp det, at de nu vidste, hvad de ikke ville nøjes med, dem til at finde frem til, hvad et meningsfuldt familieliv er for dem. Med udgangspunkt i Maslows behovspyramide blev de enige om, at de i højere grad havde behov for, at familien skulle være omdrejningspunktet for deres sociale behov. På den baggrund fik de formuleret sig frem til missionen »Familien er grundlaget for vores livslange og mest værdifulde relationer.«

Case 3

Kasper og hans to børn, Emil og Caroline, fandt frem til, at den mission, de hidtil ubevidst havde levet efter, er »Familien er en tryg ramme, hvor vi værdsætter hinanden, som vi er.« De er enige om, at de kan stole på hinanden, fordi de altid er ærlige, stiller op, når det gælder, og holder deres indbyrdes aftaler. De har også en grundlæggende respekt for deres forskelligheder, og de er gode til at støtte hinanden – også når en af dem gør eller siger noget, der ikke lige var i orden. Det gav så meget mening for dem, at de blev enige om, at den mission ville de gøre sig umage med at holde fast i og være tro overfor. Og her fire år efter holder missionen stadig.

Når I er blevet enige om jeres mission, så skriv den et sted, hvor den er synlig, fx på jeres familiestrategitavle.

Som hovedregel er missionen et langtidsholdbart strategielement. Det vil sige, at det fint kan være gældende i flere år. Der kan dog være behov for at justere eller ændre missionen afhængig af den fase, jeres familie aktuelt er i. Fx er det sandsynligt, men ikke sikkert, at familiens behov er anderledes, når børnene er i frigørelsesfasen, end da de var i logistikfasen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *