Familiestrategi #2: Værdier

Familiestrategi #2: Værdier

Når vi reagerer per automatik, sker det med afsæt i vores værdier. De værdier, vi har, er formet af det liv, vi har levet indtil videre. Særligt effektiv er den programmering, vi blev udsat for som børn, og derfor er den opdragelse, vi har fået, meget afgørende for, hvilke værdier vi har..

Definition

Værdierne ligger i hjernens system 1 (den ubevidste del, som arbejder hurtigt), og hvis vi ikke forholder os bevidst til dem, vil vores adfærd ubevidst være styret af værdier, som ikke nødvendigvis egner sig til det liv og det familieliv, vi gerne vil leve. Og vi vil ofte blive overraskede over de udfald (O), som vores respons (R) giver anledning til.

Læs eller genlæs mit tidligere blogindlæg om CERO-modellen

At værdierne ligger dybt i os, bliver jeg selv ofte mindet om: Selvom min familie i dag rent økonomisk hører til et sted i middelklassen, skal jeg stadig tage mig selv i at sige »Spis op« både til mig selv og børnene, fordi en økonomisk fattig barndom har lært mig, at mad ikke må gå til spilde. Og det har sat sit præg på børnene, der er meget obs på madspild.

En væsentlig årsag til, at mange forhold går i stykker, er, at parterne har forskellige værdier, som gør, at deres respons (R) på hændelser (E) og vurdering af, hvornår et udfald (O) er godt eller skidt, er forskellige. Så længe værdierne får lov at ligge i det ubevidste, har man svært ved at forklare sig selv, sin partner og sine børn, hvorfor man reagerer og vurderer, som man gør.

Når man er enige om det væsentligste, fylder det uvæsentlige mindre – og omvendt

Der er ingen tvivl om, at fysisk tiltrækning er en god »lim« til at binde et forhold sammen, også selvom der er en underliggende spænding på grund af forskellige værdier. Ligger man værdimæssigt for langt fra hinanden, vil det dog kun være et spørgsmål om tid, før den fysiske tiltrækning, som erfaringsmæssigt er aftagende over tid, ikke længere kan kompensere for værdi-gap’et. Forskellige værdier skaber ikke kun en spænding i forholdet mellem forældrene, men også i forhold til børnene. Opdragelse er »værdibaseret ledelse«, hvor resultatet af anstrengelserne er, at vores børn ender med det værdisæt, som vi – bevidst eller ubevidst – har programmeret ind i dem. Hvis forældrene har forskellige værdier og derfor opdrager – eller forsøger at opdrage – børnene på to forskellige måder, så mister de tydelighed i opdragelsen, som dermed bliver ineffektiv.

Hvis ikke vi opdrager vores børn til at stå for noget, falder de for hvad som helst.

Et fælles værdisæt er helt afgørende for et godt parforhold og familieliv. Inden I får børn, eller mens børnene er små, kan I derfor med stor fordel fastlægge de værdier, som I ønsker at bygge jeres forhold og familieliv på. Når børnene er modne nok til det, bør I involvere dem i fastlæggelse eller justering af familiens værdier. Det er vigtigt, at de værdier, I vælger, understøtter og er i tråd med jeres mission (det gode familieliv).

Vi fødes alle som originaler,
men dør som kopier.
SØREN KIERKEGAARD

I takt med, at jeres værdier bliver tydelige for jer og indarbejdet i jeres dagligdag, vil I erfare, at det medvirker til at styrke jeres robusthed som mennesker, fordi I (oftest) reagerer på en måde, hvor I er tro overfor jer selv – og det styrker både fællesskabet og det enkelte familiemedlem.

Proces

Netop fordi værdierne er lagrede i system 1, kan de være svære at få øje på. Specielt ens egne værdier kan være vanskelige at lure af. Jeg gennemgår her to forskellige metoder til at gribe denne udfordrende – men også meget spændende og værdifulde – opgave an på. Uagtet hvilken metode I vælger, så sørg for, at de værdier, I ender ud med, er nogle, I mener oprigtigt. En værdi er kun noget værd, hvis I er tro overfor den i med- og modgang. Værdier, der kun efterleves, når det »kan betale sig«, når det »ikke koster noget«, eller når det »ikke er for bøvlet«, er ikke rigtige værdier, men blot skueværdier – og de er i bedste fald fuldstændig værdiløse.

Mit forslag er, at I vælger tre-fire værdier, da det er langt mere effektfuldt – og realistisk – at have nogle få værdier, der for alvor giver mening og bliver efterlevet, fremfor en lang række, der tager pusten fra jer og derfor alligevel ender med bare at være til pynt.

Metode 1

Den første metode er at tage en snak om, hvilke værdier I gerne ser som fundament for jeres forhold og familie. Nedenfor er der nogle forslag til værdier til inspiration, men sørg for at finde nogle værdier, der giver mening for jer. Når I har valgt værdier, så tag en snak om, hvilken adfærd der efter jeres mening vil være i tråd med disse værdier. Det kan være i forhold til jeres dagligdag, fx fordelingen af opgaver, det, I giver børnene lov til, eller måden, I taler til hinanden på. Hvis denne adfærd understøtter det familieliv, I drømmer om (fx formuleret i jeres mission), så har I fat i de rigtige værdier.

Inspiration til værdier

Ansvarlighed, beskedenhed, chauvinisme, dovenskab, eftergivenhed,
forfængelighed, gavmildhed, hjælpsomhed, ildhu, jalousi, konsekvens,
loyalitet, mådehold, nærighed, oprigtighed, perfektionisme, retfærdighed,
selvtilstrækkelighed,tolerance, ubekymrethed, vægelsind, ytringsfrihed,
ærgerrighed, ødselhed, åbenhed.

Case 1

Sigrid og Lau syntes, at de skændtes for meget i dagligdagen i forhold til opdragelsen af deres datter Mynte. De kom til den erkendelse, at de hidtil ikke for alvor havde haft en snak om, hvilke værdier deres forhold og opdragelse skulle bygge på. Over en periode på tre måneder talte de om værdier to-tre gange om ugen, og de blev enige om, at de værdier, de ønsker, er »Autenticitet«, »Nærhed« og »Tolerance«. Det er nu et godt afsæt for kvalificerede diskussioner om, hvordan de skaber en fælles tilgang til Myntes sengetider, fritidsinteresser, rolle i familien, deltagelse i familiens opgaver mm. Det betyder bl.a., at Mynte i vid udstrækning får lov til at være sig selv (»Autenticitet«), indgår aktivt i så mange af familiens opgaver og aktiviteter som muligt (»Nærhed«) og har frihed til at klæde sig, som hun vil (»Tolerance«).

Metode 2

Den anden metode er at være opmærksom på jeres daglige adfærd, det vil sige jeres beslutninger, handlinger og ytringer. For udvalgte beslutninger, handlinger og ytringer spørger I jer selv (refleksion) og hinanden (dialog): »Hvilken værdi ligger der bag?« (brug gerne listen til inspiration). Når I har fundet frem til, hvilken værdi der ligger bag, så tag en snak om, hvorvidt denne værdi er hensigtsmæssig (i forhold til jeres mission), og en, I ønsker at bygge jeres forhold og familieliv på. Hvis »Ja«, så har I identificeret en af jeres værdier. Hvis »Nej«, så har I en værdi, der skal arbejdes ud af jeres forhold og familieliv. Hvis det er den ene part, der har værdien, så er det hendes/hans ansvar at få den elimineret eller i hvert fald reduceret til et niveau, hvor den ikke er forstyrrende i forhold til familiestrategien. Den anden part kan med fordel hjælpe, fx ved at påpege ønsket adfærd (adfærd, der er i tråd med de fremadrettede værdier) og uønsket adfærd (adfærd, der ikke er i tråd med de fremadrettede værdier). Er det en værdi, som begge parter har, er det en fælles opgave at få den arbejdet ud. Også her kan man fremme processen ved at hjælpe og understøtte hinanden – og inddrag meget gerne børnene, hvis de er modne til det.

Case 2

Lone og Asmus tog fat på deres værdier, inden de fik børn (jeg er både imponeret og misundelig). Ved at observere hinandens adfærd og tale ærligt sammen fandt de frem til følgende værdier, som de var enige om: »Fairness« (bl.a. baseret på deres evne og vilje til altid at se sagen fra begge sider og afveje deres løsninger) og »Omhu« (bl.a. baseret på deres evne til at afslutte de projekter og opgaver, de sætter i gang). Og de fandt frem til, at Lones værdi »Påholdenhed« (bl.a. baseret på hendes lidt paradoksale tendens til at købe mere, end der var behov for, når der var tilbud i supermarkedet) og Asmus’ værdi »Perfektionisme« (bl.a. baseret på hans vane med aldrig at være tilfreds, selv når Lone eller han havde gjort deres bedste) ikke stemte overens med det familieliv, de ønskede at bygge op sammen. Derfor hjalp de hinanden med at få disse arbejdet ud, og i processen supplerede Asmus sin indsats med et coachingforløb hos en psykolog, fordi hans værdi stak meget dybt fra en barndom, hvor forældrene ikke accepterede fejl og slinger i valsen, og derfor krævede en mere intens indsats at få nedtonet.

Tingene skal hænge sammen

Hvis I kommer frem til nogle værdier, som nok er i tråd med missionen, men som I enten ikke kan se jer selv i, eller ikke mener at have ressourcer til at indarbejde og efterleve, så er det forfra med både missionen og værdierne. Det er vigtigt, at I ender med en mission og et sæt værdier, der hænger sammen, og som I tror på og kan se jer selv i i det daglige.

Den mest effektive måde at programmere de nye værdier på er at rose sig selv og hinanden for adfærd, der er i tråd med værdierne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *