Familiestrategi #3: Ambition, mål, ønsker og KPI’er

Familiestrategi #3: Ambition, mål, ønsker og KPI’er

At sætte en retning kan være motiverende og sikre, at I bruger jeres ressourcer – tid, penge mm. rigtigt.

Definition

Jeres målsætning for fremtiden kan konkretiseres i form af en ambition og/eller et eller flere mål og ønsker. KPI’er hører derimod dagligdagen til.

Der er især to ting, der gør målsætning vanskelig:

 • Det første er at afgøre med sig selv, hvad det er, man virkelig ønsker sig. Der er jo ikke meget grin ved at arbejde flere år hen mod et mål for så blot at finde ud af, at det egentlig ikke var det, man ønskede sig, når man krydser målstregen.
 • Det andet er at holde fast i målet længe nok til, at man faktisk når det. Mange af os skifter alt for ofte mål og når derfor aldrig at gøre den vedholdende indsats, der skal til for at nå målet.

På grund af disse vanskeligheder vil jeg ærligt talt anbefale jer at lade være med at have ambition, mål og ønsker som del af jeres familiestrategi, hvis I alligevel ikke har de ressourcer og den disciplin, som det kræver at nå i mål, for uindfriede ambitioner, mål og ønsker skaber frustration og utilfredshed. Men har I det, så er det at fastlægge en målsætning, arbejde på at nå den og så endelig nå den oftest fantastisk livsbekræftende – også fordi det understøtter viljen til at påtage sig ansvaret for sit eget familieliv.

Case

Emma og Karl satte sig meget tidlidt i deres ægteskab det mål, at de ville bo på »den rigtige side«: mellem vandet og Nordre Strandvej i Risskov nord for Aarhus (i dag er grænsen i øvrigt flyttet fra Nordre Strandvej til Grenåvej, så glæden ved at bo på »den rigtige side« kan opleves af flere). Det samlede familien og motiverede dem til at foretage og leve med de daglige til- og fravalg, der var nødvendige, og glæden, da de nåede målet, var ikke til at tage fejl af – og familien værdsætter stadig at bo på »den rigtige rigtige side«.

Ambition

Ambitionen er den kvalitative del af målsætningen. I kan også kalde det »Vision« eller »Future state« (det sidste inspireret af LEAN) i stedet, hvis I foretrækker. Under alle omstændigheder er det det, I stræber efter at opnå. I modsætning til et mål er ambitionen ikke umiddelbart målbar, og der er heller ikke sat en dato på. Ambitionen er en tilstand, man stræber efter, og som man subjektivt afgør, hvor langt man er fra, og om man er lykkedes med. Ambitionen kan fint fastholdes, selvom man har nået den, men kan også erstattes af en ny ambition.

Nogle eksempler:

 • Vi er en vital og rig familie, hvor drømme bliver til virkelighed.
 • Vores familie har en ubrydelig sammenhængskraft.
 • Vores børn opnår international anerkendelse indenfor deres respektive felter.

Mål

Mål er den kvantitative del af målsætningen. Et mål er målbart og gerne med en dato for, hvornår man ønsker at indfri det. Mål kan være engangsmål eller periodemål (stående/løbende mål). Når et mål er indfriet, kan man vælge at hæve overliggeren eller at sætte et nyt mål.

Nogle eksempler på engangsmål:

 • Sommeren 2020 har vi råd til at købe en campingvogn til 115.000 kr. kontant.
 • 31/12 2019 har vi etableret en forening, hvis formål er at indsamle plastaffald i Østjylland.
 • 6/10 2019 gennemfører vi alle Eremitageløbet i nåletid.

Nogle eksempler på periodemål:

 • Vi reducerer vores gæld med mindst 25.000 kr. om året, indtil vi er gældfri.
 • Hvert år holder vi en familiekonference sidste weekend i maj, hvor mindst 90% af familien deltager.
 • Vi indsamler mindst 300 kg plastaffald om året.

Ønsker

Jeres ønsker er jeres såkaldte »Bucket list« (de ting, I vil nå eller opleve, inden I dør). I første omgang behøver der ikke være dato på – I kan indfri dem et ad gangen i den rækkefølge og det tempo, der passer jer. I kan også på et tidspunkt tage et ønske og gøre til et mål.

Nogle eksempler på ønsker:

 • Opleve Nordlyset
 • Køre tværs over Canada i motorhome
 • Gennemføre Caminoen (Jakobsvejen)

KPI’er

Hvad KPI’er angår, lægger jeg ud med at forklare, hvad en KPI er. Det gør jeg, fordi jeg har erfaret, at mange virksomheder nok bruger KPI’er, men sjældent forstår, hvad en KPI er, og hvordan den bruges på en god måde – det vil sige til at fremme den strategi, man har lagt. Her er, hvad de tre bogstaver står for:

 • K = key = nøgle. En KPI skal måle på det, der er afgørende for, hvordan det går med strategien. Og det betyder, at man skal vælge så få KPI’er som muligt – og at de skal vælges med omhu. Som eksempler siger BMI-tallet (Body Mass Index = vægten divideret med højden i anden) noget om en persons almene sundhedstilstand, mens sygefraværet i en virksomhed siger noget om den generelle trivsel på arbejdspladsen.
 • P = performance. Det kan betyde to ting: enten resultat eller adfærd. En resultat-KPI (jeg benævner denne KRI, hvor R = result) er noget, vi når, mens en adfærds-KPI (jeg benævner denne KBI, hvor B = behaviour) er noget, vi gør. Som eksempler siger antallet af dagligt indtagne kalorier (KBI) noget om, hvad vi gør for at nå ned på en bestemt vægt (mål), mens ordreindgangen (KRI) i en virksomhed siger noget om sandsynligheden for, at omsætningsmålet nås.
 • I = indicator = indikator. Det betyder, at KPI’en giver os en indikation af, om vi er på sporet eller ej. Er vi på sporet, kan vi tage den med ro (på dette punkt). Er vi ved at køre af sporet, kan vi rette op, mens det stadig kan gøres med en overkommelig indsats. Er vi kørt af sporet, så ved vi, at der kræves en ekstraordinær indsats af os.

En KPI skal både fastlægge, hvad vi måler på, samt kriterierne for, hvornår den er i henholdsvis grøn, gul og rød. Når KPI’en er i grøn, betyder det, at vi er på sporet. Når en KPI er i gul, betyder det, at vi er på vej i grøften og derfor skal rette op ved at igangsætte en korrigerende handling. Når den er i rød, betyder det, at vi er kørt i grøften – og så kræves der som regel en større indsats for at komme tilbage på sporet. For at en KPI for alvor skal være effektiv som styringsværktøj, skal vi følge op på den dagligt eller ugentligt – ikke sjældnere, for så mister vi momentum. Og det er vigtigt, at vi bruger KPI’erne til at fremme det, vi vil (strategien, herunder målsætningen mm.), og ikke til at slå os selv og hinanden oven i hovederne. Det første er motiverende, det sidste er demotiverende.

Proces

Her er nogle retningslinjer for, hvordan I kan fastlægge ambition, mål og ønsker:

 • Sørg for, at der er sammenhæng mellem jeres mission/værdier og målsætning.
 • Vær så ambitiøs, at I er nødsagede til at bruge jeres kreativitet og ressourcer målrettet, men samtidig så realistiske, at I rent faktisk har mulighed for at indfri målsætningen.
 • Brug positive formuleringer og undgå ordet »ikke«. Som eksempel er målet »Tilsammen vejer vi max 250 kg den 31/1 2019« mere motiverende (og præcist) end »Vi vil tabe os 25 kg i alt« (ordet »tabe« er demotiverende, og selve målet er upræcist, da der kan stilles spørgsmålstegn ved begyndelsesvægten).
 • Det er bedre med et eller nogle få mål, som I lykkes med, end mange mål, som I ikke når – eller endnu værre bliver kvalt i.

Bruger I KPI’er, så vælg dem med omhu: få og med direkte link til den øvrige del af familiestrategien, fx jeres mål.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *