Bo Bresson

bo-bresson-sider

Bo Bresson (f.1962) har arbejdet med strategi i danske og udenlandske virksomheder i mere end 30 år – både som leder og som managementkonsulent. Da Bo blev far, forstod han, at det at være forælder og leder har flere lighedspunkter end forskelle. Og dermed var idéen om, at strategi som værktøj til at skabe effektivitet og trivsel også havde en berettigelse i familien, født.

Siden har Bo så kunnet glæde sig over, at det er i familien – og ikke i lærebøgerne, på universitetet eller i virksomhederne – han har lært mest om, hvad strategi er, og hvordan man lykkes med en strategi. Den erfaring har han sidenhen taget med ud i erhvervslivet, og i dag er han anerkendt for sin enkle og effektfulde måde at arbejde med strategi på.

Som aktiv ægtemand og far har Bo endvidere opbygget en betydelig viden om, hvordan det gode familieliv skabes og vedligeholdes, og den viden deler han hellere end gerne ud af. Det er en af hans personlige passioner.

En personlig historie – men langt fra enestående

Bo fortæller gerne åbent om, hvordan FamilieStrategi blev skabt:

»I 1995 fik vi vort tredje barn, og han skreg uafbrudt i 10 måneder. Både som ægtepar og familie kom vi i så stor ubalance, at læsset væltede, og vi blev tvunget til at gøre noget radikalt. Løsningen var en FamilieStrategi®, hvor vi blev bevidste om, hvorfor vi har en familie, hvad vi vil med den, og hvordan vi fik skabt det familieliv, vi drømte om. Dermed fik vi knækket koden ved at gøre familien til noget, der er ligeså motiverende at bruge sin tid, sine talenter og sit engagement på, som jobbet er det.

Først troede vi, at vi havde løst et problem, som kun vi havde. Men da min hustru Lene Rikke i 2000 skrev en kronik i JyllandsPosten om vores FamilieStrategi®, kimede telefonen – og det gjorde den i otte år efter. Vi var altså langt fra de eneste, der stod med balance-udfordringen. Siden er det blevet til en bog, mere end 200 foredrag og en række tv- og radioudsendelser.«

En hyldest til familien – uddrag fra Bos bog “Familien fortjener hjemmelavet leverpostej”

Min første familie gik i stykker: Da jeg var ni år, tog min far livet af sig og efterlod min mor med tre små børn og uden hverken job eller uddannelse. Ved fælles hjælp fik vi genrejst familien og brudt den sociale arv. Men det sled også familien op, og min mor døde i en alder af bare 54 år.

Da Lene Rikke og jeg etablerede familie, var ambitionen, at der skulle være plads til både det gode familieliv og karriere. Den dobbelte ambition holdt, indtil vi fik vores tredje barn, der skreg uafbrudt i ti måneder. Her væltede læsset. Men fremfor at opgive ambitionen, valgte vi at ændre måden, vi organiserede vores liv på. Baseret på den erfaring, at en klar strategi skaber effektivitet og trivsel på arbejdspladsen, udviklede vi værktøjet FamilieStrategi® og fik dermed skabt trivsel og effektivitet i familiens hverdag. Det genetablerede balancen mellem familie- og arbejdsliv – og vi fik tilmed overskud til to børn mere.

Jeg ved, hvad det vil sige, når familien kuldsejler: Alt andet er ligegyldigt, og intet kan kompensere for det. Og jeg ved, hvor fantastisk livet er, når familielivet er velfungerende.

Derfor er det paradoksalt, at vi i Danmark har underordnet familien alt andet, herunder individet og jobbet. Det er der desværre kommet meget dårligt ud af. Bl.a. Hjemmebagt leverpostej, som man kan købe i supermarkedet for nemt at iscenesætte sig selv som familiemenneske. Det klinger hult, når vi påstår, at familien er det vigtigste, vi har, at medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource, og at mennesket er vigtigere end systemet. For danske forældre bruger mere tid på tv og online-medier end på omsorg for deres børn, skilsmisseprocenten ligger omkring 50, og »hjemmelavet« er noget, vi køber. På arbejdspladsen betragtes familien som en hindring for at yde det optimale, og samfundet overtager stadig flere af familiens funktioner.

Familien er det enkelte menneskes primære fællesskab, arbejdspladsernes oversete medspiller og samfundets fundament. Alt det har vi sat over styr med de seneste seks årtiers fejlslagne velfærds- og ligestillingsstrategi, hvor familien er blevet tømt for indhold, mening og værdi.

Familien fortjener rigtig hjemmelavet leverpostej, for familien er faktisk det vigtigste, vi har – og den er uundværlig som værn mod digital afhængighed og som modvægt til en ydre verden, hvor forandringerne ubønhørligt bliver større og hyppigere.

Min mission er at hjælpe andre til det overskud i hverdagen, der gør, at der også er tid til at lave hjemmelavet leverpostej.

Resultatet er større meningsfuldhed for det enkelte menneske, værdiskabende relationer, effektive arbejdspladser med dygtigere og gladere medarbejdere samt øget sammenhængskraft i samfundet.

Gentænk WorkLife Balance - og få det bedste fra begge verdener

Et inspirerende foredrag til arbejdspladsen!

Vidste du, at mere end halvdelen af alle danskere har svært ved at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen? Og at denne ubalance er direkte årsag til stress og sygemeldinger?

Book foredraget "Skab LifeBalance – uden at arbejde mindre" til din arbejdsplads og lad familiestrateg og foredragsholder Bo Bresson komme med praktiske råd og enkle værktøjer, der gør det muligt at finde en balance, der fremmer både familieliv og karriere.

Læs mere om foredraget