Skab LifeBalance – uden at arbejde mindre

Skab LifeBalance – uden at arbejde mindre

Et foredrag til interne arrangementer målrettet offentlige og private virksomheder.

  • Giver medarbejderne udtryk for, at de ikke kan få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen?
  • Er medarbejderne stressede allerede om mandagen efter en weekend sammen med familien?
  • Betragter I hensynet til familie og karriere som modstridende størrelser?
  • Har I svært ved at sætte LifeBalance på agendaen på en konstruktiv måde?

Kan I svare ‘Ja’ til et eller flere af disse spørgsmål, så får virksomheden ikke det ud af medarbejdernes familier, som den faktisk kunne.

Familien er en af virksomhedens vigtigste stakeholders.

Alt for mange oplever ubalance og kan ikke finde de rigtige løsninger, fordi de er fanget i det traditionelle mindset, at familie og arbejde er konkurrerende delliv. Den traditionelle – og for de fleste mennesker umulige – løsning er at arbejde mindre. Og derfor er medarbejdernes familieliv da også tabu i langt de fleste virksomheder, hvilket skaber frustrationer og afskærer både medarbejdere og virksomheder fra det potentiale, der ligger i at bruge familien som medspiller.

I dette LifeBalance-foredrag udfordrer jeg de kollektive ‘sandheder’, der står i vejen for en konstruktiv tilgang til balance mellem familie- og arbejdsliv, hvor løsningen er mere familie – ikke mindre arbejde.

Med afsæt i et både-og mindset gennemgår jeg dialogværktøjet FamilieStrategi®, som kan hjælpe medarbejderne til at opnå balance på en måde, der fremmer både deres familieliv og deres job/karriere. Og jeg anviser praktiske løsninger til, hvordan virksomheden kan fremme medarbejdernes trivsel og produktivitet. På den måde bliver LifeBalance til et win-win tema for virksomhed og medarbejdere.

Udbydes også som workshop efter aftale.

NB: Bo foretrækker begrebet LifeBalance frem for WorkLife Balance, da sidstnævnte indikerer, at arbejdet og livet er to adskilte ting, mens LifeBalance inkluderer arbejdet som en naturlig del af livet.

Udtalelse fra netværksdirektør Niels Stub, EGN:

»Som oftest er tilgangen til (work/)life-balance følelsesmæssig og baseret på fornemmelser – nogen gange grænsende til fordomme.

Det er derfor befriende at opleve Bo præsentere sin tilgang til   emnet: med et solidt analytisk udgangspunkt, dokumentationen på plads og meget velargumenteret gør Bo op med vanlige dogmer og forestillinger. Lige pludselig bliver det tydeligt for deltagerne, at når problemet ikke nødvendigvis er det, man troede, det var, så er det også nogle helt andre løsninger, der bliver synlige og aktuelle.

Bo er kontant og provokerende på den mest positive måde, så han flytter mennesker og holdninger og tvinger sit   publikum til at forholde sig til det, der bliver sagt.

Samtidig er det tankevækkende, at dem, der føler sig mest provokerede, ved nærmere refleksion konstaterer, at deres reaktion faktisk ikke er forårsaget af Bo eller hans budskab – men af hans knivskarpe analyse af deres situation.«

Interesseret?
Du er altid velkommen til at skrive direkte til foredragsholder Bo Bresson via [email protected] eller ringe på +(45) 3023 1844, hvis du vil høre mere om foredraget.

Gentænk WorkLife Balance - og få det bedste fra begge verdener

Et inspirerende foredrag til arbejdspladsen!

Vidste du, at mere end halvdelen af alle danskere har svært ved at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen? Og at denne ubalance er direkte årsag til stress og sygemeldinger?

Book foredraget "Skab LifeBalance – uden at arbejde mindre" til din arbejdsplads og lad familiestrateg og foredragsholder Bo Bresson komme med praktiske råd og enkle værktøjer, der gør det muligt at finde en balance, der fremmer både familieliv og karriere.

Læs mere om foredraget