Familiegrundlag – light

familiestrategi

Gør familielivet meningsfuldt

Download skemaet Familiegrundlag – light og følg guiden nedenfor.

 

Sådan gør IBemærkninger
Fastlæg jeres aktuelle og faktiske mission (formål) og værdier. Se eksempler nedenfor.Det kan godt være svært at finde helt ind til essensen af jeres familieliv, så tag jer god tid.
Lyt til børnene - de har som regel en skarp iagttagelsesevne!
Fastlæg jeres fremtidige mission og værdier:
Hvis I er tilfredse med jeres eksisterende mission, så lad den fortsætte. Hvis I ikke er tilfredse med jeres eksisterende mission, så formuler en ny.
Hvis I er tilfredse med en eller flere af jeres værdier, så lad den/dem fortsætte. Hvis I er utilfredse med en eller flere af jeres værdier, så slet den/dem. Hvis der mangler en eller flere værdier, så tilføj den/dem. Husk:
Jo enklere mission, des bedre.
Jo færre værdier, des bedre.
Det kan være MEGET svært at finde den fremtidige essens af jeres familieliv, så tag jer GOD tid - og tal sammen flere gange på tidspunkter, hvor I har overskud til at være åbne, lyttende og konstruktive.
Det kan være en hjælp at tegne missionen, da det er et 'sprog', alle taler og forstår.
Såvel det at fastholde en god mission og nogle gode værdier som det at implementere en ny mission og nogle nye værdier kræver handling. Fastlæg derfor de tiltag, der skal til for, at jeres fremtidige mission og værdier bliver omsat til praksis.
Det vil vi gøre (plusliste).
Det vil vi holde op med at gøre (minusliste). Husk begrænsningens kunst: Det er bedre med tre tiltag, der bliver til noget, end ti tiltag, der løber ud i sandet.
Det er vigtigt, at I tager jeres mission og værdier ramme alvorligt. Jo mere konsekvent, I er villige til at efterleve jeres mission og værdier, des mere meningsfuldt og tilfredsstillende bliver jeres familieliv.

I kan med fordel bruge skemaet Familiegrundlag – light med jævne mellemrum for at sikre, at jeres familiegrundlag stemmer overens med jeres behov og ønsker.

Eksempler

Mission (faktisk og ønsket):

 • Familien er det sted, hvor vi får afløb for de frustrationer, vi ikke har mod til at få afløb for de rette steder (arbejde, skole etc.).
 • Familien er vort åndehul, hvor vi er fri for stress og jag.
 • Familien er vor trygge ramme, hvor vi giver og finder kærlighed og omsorg.

Vision:

 • En global familie.
 • En stor familie, hvor alle står sammen på tværs af generationerne.
 • En rig familie.

Fokus (det, vore ressourcerne – tid, kræfter, penge etc. – bruges på):

 • Ferieoplevelser.
 • Luksus i hverdagen.
 • Sport.
 • En velfungerende dagligdag.
 • Sundhed.
 • Sjov og ballade.
 • Selskabelighed.
 • Boligindretning.
 • Teknologi.

Værdier:

 • Mådehold.
 • Tolerance.
 • Ydmyghed.
 • Uafhængighed.
 • Åbenhed.

Spilleregler:

 • Jeg holder det, jeg lover.
 • Jeg sparer på el, vand og varme.
 • Jeg taler pænt.
 • Jeg rydder op efter mig.
 • Jeg giver altid besked om, hvor jeg er.
 • Jeg glæder mig over det, jeg har og får.
 • Jeg tager skoene af, når jeg går ind.

Mål:

 • Et hus på ‘den rigtige side’ af Nordre Strandvej.
 • En to måneders familietur i autocamper i Australien.
 • En million kroner på kontoen.

Jo mere realistisk (men gerne ambitiøst) og specifikt et mål er formuleret, jo mere sandsynligt er det, at det nås. Til gengæld deler vi ikke den gængse opfattelse af, at et mål skal fastlægges i tid (fx ‘inden 31/12 2017), da livets tilfældigheder bør have plads til at gøre deres indflydelse gældende.

 

Gentænk WorkLife Balance - og få det bedste fra begge verdener

Et inspirerende foredrag til arbejdspladsen!

Vidste du, at mere end halvdelen af alle danskere har svært ved at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen? Og at denne ubalance er direkte årsag til stress og sygemeldinger?

Book foredraget "Skab LifeBalance – uden at arbejde mindre" til din arbejdsplads og lad familiestrateg og foredragsholder Bo Bresson komme med praktiske råd og enkle værktøjer, der gør det muligt at finde en balance, der fremmer både familieliv og karriere.

Læs mere om foredraget