Familiegrundlag – udvidet

familiestrategi

Gør familielivet meningsfuldt

Download skemaet Familiegrundlag – udvidet og følg guiden.

 

Sådan gør IBemærkninger
Print skemaet ud.
Husk:
Det er i ligeså høj grad processen som resultatet, der har værdi for jer.
Sørg for, at der er en rød tråd fra mission til vision.
Fastlæg jeres aktuelle og faktiske mission (familiens formål):
Hvis I er tilfredse med jeres eksisterende mission, så lad den fortsætte.
Hvis ikke, så formuler en ny.

Forslag:
Det kan være en hjælp af tegne missionen og visionen, da det er et 'sprog', alle taler og forstår.
Det kan godt være svært at finde helt ind til essensen af jeres nuværende familieliv, så tag jer god tid.
Lyt til børnene - de har som regel en skarp iagttagelsesevne!
Fastlæg jeres aktuelle og faktiske værdier:
Hvis I er tilfredse med en eller flere af jeres værdier, så lad den/dem forsætte.
Slet den eller de værdier, I er utilfredse med.
Tilføj den eller de værdier, der mangler.
Det kan være MEGET svært at finde den fremtidige essens af jeres familieliv, så tag jer GOD tid - og tal sammen flere gange på tidspunkter, hvor I har overskud til at være åbne, lyttende og konstruktive.
Fastlæg jeres aktuelle og faktiske fokus (det, I burger jeres ressourcer - tid, kræfter, penge etc. - på):
Hvis jeres fokus er i tråd med jeres mission og værdier, så lad det fortsætte.
Hvis hele eller dele af jeres fokus ikke er i tråd med jeres mission og værdier, så juster det.
Husk:
Jo enklere mission, des bedre.
Jo færre værdier, des bedre.
Jo mere præcist fokus, des bedre.
Jo færre og mere præcise mål, des bedre.
Jo klarere vision, des bedre.
Fastlæg jeres aktuelle og faktiske mål:
Hvis I er motiverede af målet/målene, og det/de passer til det fokus, I har fastlagt, så lad det/dem fortsætte.
Hvis et eller flere mål ikke motiverer jer eller ikke passer til det fokus, I har fastlagt, så juster eller slet det/dem.
Fastlæg jeres aktuelle og faktiske vision (den fremtid, I er på vej mod):
Hvis I er tilfredse med jeres nuværende vision, så lad den fortsætte.
Hvis ikke, så formuler en ny.
Såvel det at fastholde et godt familiegrundlag som det at implementere et helt eller delvist nyt kræver handling.

Fastlæg derfor de tiltag, der skal til for, at jeres fremtidige familiegrundlag bliver omsat til praksis.
Det vil vi gøre (plusliste).
Det vil vi holde op med at gøre (minusliste)
Det er vigtigt, at I tager jeres familiegrundlag ramme alvorligt. Jo mere konsekvent, I er villige til at efterleve det, des mere meningsfuldt og tilfredsstillende bliver jeres familieliv.

Og husk begrænsningens kunst: Det er bedre med tre tiltag, der bliver til noget, end ti tiltag, der løber ud i sandet.

I kan med fordel bruge skemaet Familiegrundlag – udvidet med jævne mellemrum for at sikre, at jeres familiegrundlag stemmer overens med jeres behov og ønsker.

Eksempler

Mission (faktisk og ønsket):

 • Familien er det sted, hvor vi får afløb for de frustrationer, vi ikke har mod til at få afløb for de rette steder (arbejde, skole etc.)
 • Familien er vort trygge ramme, hvor vi giver og finder kærlighed og omsorg.

Vision

 • En global familie.
 • En stor familie, hvor alle står sammen på tværs af generationer.
 • En rig familie.

Fokus (det, vore ressourcer – tid, kræfter, penge etc. – bruges på):

 • Ferieoplevelser.
 • Luksus i hverdagen.
 • Sport.
 • En velfungerende dagligdag.
 • Sundhed.
 • Sjov og ballade.
 • Selskabelighed.
 • Boligindretning.
 • Teknologi.

Værdier:

 • Mådehold.
 • Tolerance.
 • Ydmyghed.
 • Uafhængighed.
 • Åbenhed.

Spilleregler:

 • Jeg holder det, jeg lover.
 • Jeg sparer på el, vand og varme.
 • Jeg taler pænt.
 • Jeg rydder op efter mig.
 • Jeg giver altid besked om, hvor jeg er.
 • Jeg glæder mig over det, jeg har og får.
 • Jeg tager skoene af, når jeg går ind.

Mål:

 • Et hus på ‘den rigtige side’ af Nordre Strandvej.
 • En to måneders familietur i autocamper i Australien.
 • En million kroner på kontoen.

Jo mere realistisk (men gerne ambitiøst) og specifikt et mål er formuleret, jo mere sandsynligt er det, at det nås. Til gengæld deler vi ikke den gængse opfattelse af, at et mål skal fastlægges i tid (fx inden 31/12 2017), da livets tilfældigheder bør have plads til at gøre deres indflydelse gældende.

Gentænk WorkLife Balance - og få det bedste fra begge verdener

Et inspirerende foredrag til arbejdspladsen!

Vidste du, at mere end halvdelen af alle danskere har svært ved at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen? Og at denne ubalance er direkte årsag til stress og sygemeldinger?

Book foredraget "Skab LifeBalance – uden at arbejde mindre" til din arbejdsplads og lad familiestrateg og foredragsholder Bo Bresson komme med praktiske råd og enkle værktøjer, der gør det muligt at finde en balance, der fremmer både familieliv og karriere.

Læs mere om foredraget