Opgavefordeling

familiestrategi

Fordel hjemmets opgaver og styrk familien

Download skemaet Opgavefordeling og følg guiden nedenfor.

 

Sådan gør IBemærkninger
Print skemaet ud.
Fastlæg de opgaver, der løbende skal varetages i familien:
Sørg for at opdele opgaverne, så de er klart afgrænsede og med et passende omfang.
Fastlæg formålet med hver enkelt opgave (se note 1).
Det er vigtigt, at opgaverne fastlægges, så der er opgaver tilpasset alle familiemedlemmer.
Fordel opgaverne efter lyst og evne:
Rød markering betyder, at personen har ansvaret for, at opgaven bliver løst i overensstemmelse med det fastlagte formål og den aftalte standard.
Grøn markering betyder, at personen deltager i opgaveløsningen med reference til den, der har ansvaret.
Hjemmets opgaver kan med meget stor fordel bruges til at lære børnene (og de voksne).
At have et ansvar.
At samarbejde.
Sådan fungerer opgavefordelingen i det daglige:
Den, der har ansvaret, sørger for, at opgaven bliver løst. Kan vedkommende ikke selv løse opgaven, sørger hun/han for, at en anden tager over.
Drøft med jævne mellemrum (fx på jeres familiestrategimøder) - ikke dagligt (det er opslidende) - om den standard, der leveres, er tilfredsstillende.
Brug tid og energi på at overveje og drøfte, hvordan den enkelte opgave kan udvikles og effektiviseres - det gør nemlig, at fokus flyttes fra drift til udvikling, hvilket gør enhver opgave meget mere spændende.
Husk: Det sværeste ved at lære et barn at have et ansvar er, at det forudsætter, at man som forælder lærer selv at slippe det (gælder i øvrigt i alle samarbejdsrelationer).

I kan med fordel bruge skemaet Opgavefordeling med jævne mellemrum for at sikre, at familiens opgaver er rigtigt defineret og fordelt.

Note 1: 
Eksempel: Formålet med opgaven ‘Fylde og tømme opvaskemaskinen’ kan være ‘At sørge for, at der er rent service til næste måltid’.

Gentænk WorkLife Balance - og få det bedste fra begge verdener

Et inspirerende foredrag til arbejdspladsen!

Vidste du, at mere end halvdelen af alle danskere har svært ved at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen? Og at denne ubalance er direkte årsag til stress og sygemeldinger?

Book foredraget "Skab LifeBalance – uden at arbejde mindre" til din arbejdsplads og lad familiestrateg og foredragsholder Bo Bresson komme med praktiske råd og enkle værktøjer, der gør det muligt at finde en balance, der fremmer både familieliv og karriere.

Læs mere om foredraget