Spilleregler

familiestrategi

Fastlæg de spilleregler, der gør jeres familieliv til det, I ønsker.

Download skemaet Spilleregler og følg guiden nedenfor.

 

Sådan gør IBemærkninger
Print skemaet ud i det antal eksemplarer, I har behov for.
Lav en liste over spilleregler:
Alle de spilleregler, I har i dag.
De spilleregler, I kunne tænke jer at få indført.
Mange familier bliver overraskede over, hvor mange (spille)regler de i virkeligheden har.
Vurder hver spilleregel:
1. Understøtter den familiegrundlaget helt eller delvist?
2. Er den neutral i forhold til familiegrundlaget?
3. Strider den mod eller til dels mod familiegrundlaget?
Beslut jer for, hvor mange spilleregler I ønsker at have i fremtiden. Vi anbefaler max 10.Spilleregler er til for at sikre den ønskede adfærd (ligesom færdselsregler i trafikken). Men for mange spilleregler, der alligevel ikke bliver respekteret - stresser samværet i familien.
Beslut, hvilke spilleregler der skal gælde i jeres familie i fremtiden.Husk: Det sværeste er at holde op med at håndhæve spilleregler, der ikke længere gælder. Her må alle i familien hjælpe hinanden (gensidig opdragelse).

I kan med fordel bruge skemaet Spilleregler med jævne mellemrum for at vurdere, om de spilleregler, I har, stemmer overens med jeres ønsker og behov.

Gentænk WorkLife Balance - og få det bedste fra begge verdener

Et inspirerende foredrag til arbejdspladsen!

Vidste du, at mere end halvdelen af alle danskere har svært ved at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen? Og at denne ubalance er direkte årsag til stress og sygemeldinger?

Book foredraget "Skab LifeBalance – uden at arbejde mindre" til din arbejdsplads og lad familiestrateg og foredragsholder Bo Bresson komme med praktiske råd og enkle værktøjer, der gør det muligt at finde en balance, der fremmer både familieliv og karriere.

Læs mere om foredraget