Spilleregler

familiestrategi

Fastlæg de spilleregler, der gør jeres familieliv til det, I ønsker.

Download skemaet Spilleregler og følg guiden nedenfor.

 

Sådan gør IBemærkninger
Print skemaet ud i det antal eksemplarer, I har behov for.
Lav en liste over spilleregler:
Alle de spilleregler, I har i dag.
De spilleregler, I kunne tænke jer at få indført.
Mange familier bliver overraskede over, hvor mange (spille)regler de i virkeligheden har.
Vurder hver spilleregel:
1. Understøtter den familiegrundlaget helt eller delvist?
2. Er den neutral i forhold til familiegrundlaget?
3. Strider den mod eller til dels mod familiegrundlaget?
Beslut jer for, hvor mange spilleregler I ønsker at have i fremtiden. Vi anbefaler max 10.Spilleregler er til for at sikre den ønskede adfærd (ligesom færdselsregler i trafikken). Men for mange spilleregler, der alligevel ikke bliver respekteret - stresser samværet i familien.
Beslut, hvilke spilleregler der skal gælde i jeres familie i fremtiden.Husk: Det sværeste er at holde op med at håndhæve spilleregler, der ikke længere gælder. Her må alle i familien hjælpe hinanden (gensidig opdragelse).

I kan med fordel bruge skemaet Spilleregler med jævne mellemrum for at vurdere, om de spilleregler, I har, stemmer overens med jeres ønsker og behov.