Tidsbudget

familiestrategi

Find rytmen i jeres dagligdag

Download skemaet Tidsbudget – familie og følg guiden nedenunder.

Sådan gør IBemærkninger
Start med - gerne sammen med børnene - at definere, hvad I fremover vil forstå ved familietid (fx en eller flere af følgende):
Den tid, hvor hele familien er alene sammen samlet.
Den tid, hvor hele familien er alene sammen opdelt i grupper.
Den tid, hvor hele familien er sammen med andre samlet.
Den tid hvor hele familien er sammen med andre opdelt i grupper.
Print skemaet ud:
Et eksemplar hvis jeres hverdagsuger skal være ensartede.
To eller flere eksemplarer, hvis jeres hverdagsuger skal være meget forskellige (fx opdeles i lige og ulige uger).
Det interessante er ikke, hvor meget tid i helt præcist vil bruge sammen, men derimod den rytme, der sædvanligvis skal kendetegne jeres hverdagsuger.
Fastlæg:
1. Antal familietimer/uge.
2. Familietimernes placering (i skemaet/skemaerne).
3. Antal ugentlige fritimer (se nedenfor under 'Anvendelse').
Det er vigtigt med en åben og konstruktiv dialog, hvor fælles og individuelle ønsker, behov, fordele og ulemper kommer på bordet.
Bliv enige om følgende: En aftale med familien er ligeså vigtigt (mindst) som enhver anden aftale.Denne mentale programkodeændring er nøglen til det gode familieliv.

I kan med fordel bruge skemaet Tidsbudget – familie med jævne mellemrum for at sikre, at jeres familietid stemmer overens med jeres ønsker og behov.

Anvendelse (efter princippet stram fleksibilitet):

  • Som udgangspunkt er der mødepligt i familietiden.
  • Hvert medlem bestemmer selv, hvilke familietimer hun/han deltager i, indenfor rammerne af det ugentlige antal fritimer.
  • Når et medlem har brugt sine ugentlige fritimer, respekterer vedkommende mødepligten den resterende del af ugen (det vil sige, at øvrige aktiviteter vælges fra).
  • Rejser et af familiemedlemmerne i forbindelse med job, sport eller andet (og det har I naturligvis taget højde for, da I fastlagde jeres tidsbudget), suspenderes tidsbudgettet for denne person, mens hun/han er på rejse, så dette kan ske uden dårlig samvittighed.

Bemærk at et tidsbudget er lige så enkelt, som det er effektivt – men at det også er mindst lige så svært at bruge:

  • Det er en helt ny måde at tænke på.
  • Det gør det pinligt synligt for en selv og ens familie i hvor høj grad, man er villig til at sætte handling bag ordene ‘Familien er det vigtigste, jeg har’.

Gentænk WorkLife Balance - og få det bedste fra begge verdener

Et inspirerende foredrag til arbejdspladsen!

Vidste du, at mere end halvdelen af alle danskere har svært ved at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen? Og at denne ubalance er direkte årsag til stress og sygemeldinger?

Book foredraget "Skab LifeBalance – uden at arbejde mindre" til din arbejdsplads og lad familiestrateg og foredragsholder Bo Bresson komme med praktiske råd og enkle værktøjer, der gør det muligt at finde en balance, der fremmer både familieliv og karriere.

Læs mere om foredraget