Tidsforbrug – individuelt

familiestrategi

Få styr på din faktiske tid

Download skemaet Tidsforbrug – individuelt og følg guiden nedenfor.

 

Sådan gør duBemærkninger
Start med - gerne i dialog med resten af familien - at definere, hvad du/I forstår ved familietid, arbejdstid, individuel tid og samfundstid.
Print skemaet ud:
Et eksemplar, hvis dine uger er ensartede.
To eller flere skemaer, hvis dine uger er meget forskellige.
Det interessante er ikke, hvor meget tid, du helt præcist bruger på de forskelige dele af dit liv, men snarere den rytme, der sædvanligvis kendetegner dine uger.
Sådan kan skemaet/skemaerne udfyldes:
På en gang: Se en, to eller flere uger (ligeså mange som det antal eksemplarer af skemaet, du har printet ud) tilbage og indtegn tidsforbruget indenfor hvert af dine fire delliv.
Et skema over en uge: Udfyld skemaet for hver dag en dag ad gangen.
Flere skemaer over en periode: Udfyld skemaerne for hver dag en dag ad gangen.
Udfylder du to eller flere skemaer, har du mulighed for at vurdere, om dine uger reelt er ensartede eller meget forskellige.
Udregn, hvor mange timer du bruger indenfor hvert af dine fire delliv.
Tag en snak - gerne sammen med resten af familien:
Er det faktiske tidsforbrug i overensstemmelse med mine/vores ønsker og behov? - eller er der behov for flere/færre timer?
Er kvaliteten af den tid, jeg bruger indenfor hvert af mine fire delliv, tilfredsstillende? Eller skal den forbedres?
Beslut, om der er behov for justeringer - og i givet fald hvilke.Brug andre FamilieStrategi-skemaer, hvis de er relevante for de indsatsområder, du/I har valgt.

Gentænk WorkLife Balance - og få det bedste fra begge verdener

Et inspirerende foredrag til arbejdspladsen!

Vidste du, at mere end halvdelen af alle danskere har svært ved at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen? Og at denne ubalance er direkte årsag til stress og sygemeldinger?

Book foredraget "Skab LifeBalance – uden at arbejde mindre" til din arbejdsplads og lad familiestrateg og foredragsholder Bo Bresson komme med praktiske råd og enkle værktøjer, der gør det muligt at finde en balance, der fremmer både familieliv og karriere.

Læs mere om foredraget