Tidsforbrug – familie

familiestrategi

Få styr på jeres faktiske familietid

Download skemaet Tidsforbrug – familie og følg guiden nedenfor.

 

Sådan gør I Bemærkninger
Start med - gerne sammen med børnene - at definere, hvad I forstår ved familietid (en eller flere):
Den tid, hvor hele familien er alene sammen samlet.
Den tid, hvor hele familien er alene sammen opdelt i grupper.
Den tid, hvor hele familien er sammen med andre samlet.
Den tid, hvor hele familien er sammen med andre opdelt i grupper.
Den tid, hvor familien 'holder åbent' (det enkelte medlem har mulighed for at være sammen med de øvrige dele af familien, hvis hun/han har lyst til eller behov for det).
Etc.
Print skemaet ud:
Et eksemplar, hvis jeres uger er ensartede.
To eller flere skemaer, hvis jeres uger er meget forskellige.
Det interessante er ikke, hvor meget tid, I helt præcist bruger sammen, men derimod den rytme, der sædvanligvis kendetegner jeres uger.
Sådan kan skemaet/skemaerne udfyldes:
På en gang: Se en, to eller flere uger (ligeså mange som det antal eksemplarer af skemaet, I har printet ud) tilbage og indtegn de tidspunkter for hver dag, I vil betegne som familietid.
Et skema over en uge: Udfyld skemaet for hver dag en dag ad gangen.
Flere skemaer over en periode: Udfyld skemaerne for hver dag en dag ad gangen.
Udfylder I to eller flere skemaer, har I mulighed for at vurdere, om jeres uger reelt er ensartede eller meget forskellige.
Udregn, hvor mange familietimer/uge, I har.
Tag en snak - gerne sammen med børnene:
Dækker det aktuelle antal familietimer/uge vores ønsker og behov? - eller er der behov for flere/færre timer?
Er kvaliteten af den tid, vi tilbringer sammen, tilfredsstillende? Eller skal den forbedres?
Beslut, om der er behov for justeringer - og i givet fald hvilke.Brug andre FamilieStrategi-skemaer, hvis de er relevante for de indsatsområder, du/I har valgt.

Gentænk WorkLife Balance - og få det bedste fra begge verdener

Et inspirerende foredrag til arbejdspladsen!

Vidste du, at mere end halvdelen af alle danskere har svært ved at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen? Og at denne ubalance er direkte årsag til stress og sygemeldinger?

Book foredraget "Skab LifeBalance – uden at arbejde mindre" til din arbejdsplads og lad familiestrateg og foredragsholder Bo Bresson komme med praktiske råd og enkle værktøjer, der gør det muligt at finde en balance, der fremmer både familieliv og karriere.

Læs mere om foredraget