Tidsforbrug – familie

familiestrategi

Få styr på jeres faktiske familietid

Download skemaet Tidsforbrug – familie og følg guiden nedenfor.

 

Sådan gør I Bemærkninger
Start med - gerne sammen med børnene - at definere, hvad I forstår ved familietid (en eller flere):
Den tid, hvor hele familien er alene sammen samlet.
Den tid, hvor hele familien er alene sammen opdelt i grupper.
Den tid, hvor hele familien er sammen med andre samlet.
Den tid, hvor hele familien er sammen med andre opdelt i grupper.
Den tid, hvor familien 'holder åbent' (det enkelte medlem har mulighed for at være sammen med de øvrige dele af familien, hvis hun/han har lyst til eller behov for det).
Etc.
Print skemaet ud:
Et eksemplar, hvis jeres uger er ensartede.
To eller flere skemaer, hvis jeres uger er meget forskellige.
Det interessante er ikke, hvor meget tid, I helt præcist bruger sammen, men derimod den rytme, der sædvanligvis kendetegner jeres uger.
Sådan kan skemaet/skemaerne udfyldes:
På en gang: Se en, to eller flere uger (ligeså mange som det antal eksemplarer af skemaet, I har printet ud) tilbage og indtegn de tidspunkter for hver dag, I vil betegne som familietid.
Et skema over en uge: Udfyld skemaet for hver dag en dag ad gangen.
Flere skemaer over en periode: Udfyld skemaerne for hver dag en dag ad gangen.
Udfylder I to eller flere skemaer, har I mulighed for at vurdere, om jeres uger reelt er ensartede eller meget forskellige.
Udregn, hvor mange familietimer/uge, I har.
Tag en snak - gerne sammen med børnene:
Dækker det aktuelle antal familietimer/uge vores ønsker og behov? - eller er der behov for flere/færre timer?
Er kvaliteten af den tid, vi tilbringer sammen, tilfredsstillende? Eller skal den forbedres?
Beslut, om der er behov for justeringer - og i givet fald hvilke.Brug andre FamilieStrategi-skemaer, hvis de er relevante for de indsatsområder, du/I har valgt.